VPN FAQ

VPN FAQ

Each supplier offers an alternate rate at the expense of the VPN. Generally, an organization will sell their VPN service in bundles of months. For instance, a few organizations will offer three bundles at one month, a quarter of a year or a half year. Some significantly offer a years worth of a VPN service.

At ExaloVPN you can choose from 3 different billing intervals:

[supsystic-price-table id=8]

Category: ExaloVPN

Nothing. There is no number to dial or programming to do. Everything you do is sign on to the application for the VPN and you right away have the scrambled web areas and servers. Having a VPN is so natural. Investigate the data on various suppliers’ sites for more data on how their particular program functions. Everybody is unique, yet every VPN does likewise.

All you have to do is install the ExaloVPN app on your mobile device (iOS or Android) or on your desktop or laptop comuter (Windows or Linux). Then log in with the account details we emailed you and your are good to go.

It is actually pretty easyto use ExaloVPN.

Category: ExaloVPN

There are a wide range of suppliers for VPN administrations, and the entirety of the suppliers offer various administrations and highlights. With a VPN administration, the costs, highlights, and speeds can differ, however they all do something very similar: encode your information. Setting up a VPN is simple. On the suppliers’ site, they will have a sign-up screen that will guide you through utilizing your VPN administration and how to get it downloaded and paid for on your PC.

All you have to do is install the ExaloVPN app on your mobile device (iOS or Android) or on your desktop or laptop comuter (Windows or Linux). Then log in with the account details we emailed you and your are good to go.

It is actually pretty easyto use ExaloVPN.

Category: ExaloVPN

For quite a while, it was something of an adage that “on the off chance that you don’t pay for an item, at that point you are the item.” At best you could utilize a restricted free assistance that was minimal more than a tester for a paid-for administration that may really need to utilize.

This circumstance has changed during the most recent few years, and there are presently at any rate several free VPN benefits out there which are entirely acceptable. Indeed, even these are constrained in different ways, however, contrasted with increasingly premium administrations. We have discovered that modest VPN administrations are among the best available. VPNs with the most looked for after highlights can be found for under €5 every month.

Category: ExaloVPN

The two greatest elements at play are your distance to the VPN server and how stacked the VPN server is. On the off chance that you associate with a server close to you which is not over-burden, at that point you can lose around 10 percent of your base web speed.

How to speed up my VPN connection

 • Connect to the closest server to your location
 • Try a different port
 • Try a different protocol
 • Get better internet in your location by switching internet service provider (when possible)

We have thousands of servers in 38 countries at this very moment. All servers have a connection speed of max 1000 MBit per second. If you suffer internet speed issues, please check your location and the connection on your end.

Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN application for iPhone.
 2. Launch the application utilizing your account credentials.
 3. Tap Quick Connect or pick a server area.
 4. Wacht op de service met het instellen.
 5. Je bent klaar om te gaan!
Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN application for Windows.
 2. Launch the application utilizing your account credentials.
 3. Tap Quick Connect or pick a server area.
 4. Wacht op de service met het instellen.
 5. Je bent klaar om te gaan!
Category: ExaloVPN
 1. Download en installeer ExaloVPN- software voor Mac.
 2. Start de software met uw inloggegevens.
 3. Maak verbinding met de door u gewenste serverlocatie.
 4. Wacht nu tot de verbinding tot stand is gebracht.
 5. Jullie zijn er klaar voor!
Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN application for Android.
 2. Launch the application utilizing your login credentials.
 3. Tap Quick Connect or pick a server area.
 4. Wait for the service to set up.
 5. Je bent klaar om te gaan!
Category: ExaloVPN

Natuurlijk. Tegenwoordig, met de drastische ontwikkeling van technologieën, gebruiken we bijna allemaal twee of meer apparaten die verbinding kunnen maken met internet. Daarom is het waarschijnlijk dat al uw gadgets die met internet zijn verbonden, worden blootgesteld aan lekken van uw persoonlijke gegevens voor verschillende oneerlijke doeleinden van providers.

Betrouwbare providers van VPN kunnen u aanraden al uw gadgets te beschermen met alleen innovatieve technologieën en coderingssystemen. Ze zijn allemaal te vinden in appstores van uw persoonlijke gadgets, zowel op iPhones als Android-telefoons.

Category: ExaloVPN

Het kiezen van een solide leverancier met een geweldige hardwerkende mentaliteit is op zich al moeilijk werk. Gepaste standvastigheid is onvermijdelijk. Overweeg op dan ook:

 • Privacy en logboekregistratie – Alle VPN’s garanderen bescherming en geheimhouding. Hoe het ook zij, er zijn manieren om vrij te zijn van leugens. Zie hieronder voor meer gegevens over bescherming en nullogboeken.

 • Beveiliging – De leverancier moet de gebruikte innovatie bekendmaken om uw veilige inzage te garanderen. Wordt OpenVPN gehandhaafd? Hoe goed is versleuteling ?

 • Cross-stage – Als u van plan bent VPN op verschillende gadgets, werkgebieden en draagbare apparaten te gebruiken, vraag dan naar de toegankelijkheid van lokale applicaties. Als er geen lokale applicatie is, heb je dan de mogelijkheid om de open-source OpenVPN-klant in te stellen?

 • Gelijktijdige verbindingen – welk aantal gadgets wilt u de hele tijd aan VPN koppelen? Staat de leverancier verschillende synchrone diensten toe, en zo ja, hoeveel? ExaloVPN heeft geen limieten, behalve dat je maximaal 5 apparaten tegelijk kunt gebruiken met 1 account.

 • Snelheid – testen, testen en testen. Tempo, wanneer u een VPN gebruikt, contrasteert ongelooflijk en vertrouw op een assortiment van elementen – uw ISP-snelheid, het gebied van externe servers, serverbelasting en nog veel meer.

 • Serverdekking – Controleer of de leverancier voldoende serveropname biedt in het land waarnaar u moet parodiëren.

 • Technische ondersteuning – Is live talk elke minuut van de dag beschikbaar? Dit is onmisbaar als u gespecialiseerde vaardigheden nodig heeft. ExaloVPN heeft geen chatbox op de site. We hebben wel een ticket systeem waarin u een vraag kunt stellen.

 • Gratis proefversie – Soms is een beknopte voorbereiding voldoende om te zien dat een VPN niet aan uw vereisten voldoet. Talrijke leveranciers bieden gratis voorrondes aan (enkele uren tot enkele weken). Wij hebben geen gratis proefversie. U kunt wel eerst een maandabonnement nemen om onze dienst uit te proberen. Het is maandelijks opzegbaar en geen lange contracten.

 • Geld-terug-verzekering – Veel leveranciers hebben geen vragen gesteld, onvoorwaardelijke belofte; anderen passen draconische beperkingen toe op hun kortingsregelingen. Lees voortdurend de kritiek van klanten – een paar leveranciers zien dergelijke eisen over het hoofd, ook al garanderen hun algemene voorwaarden een onwrikbare korting .

Er zijn tal van maatregelen om een ​​beter dan gemiddelde VPN te kiezen. Een paar klanten hebben toegang tot Netflix US nodig, en dat essentiële houdt toezicht op hun beslissing. Het bovenstaande zijn slechts een paar variabelen waarmee u rekening moet houden voordat u iets koopt.

Category: ExaloVPN

Om een VPN te gebruiken, moet u een abonnement afsluiten bij een VPN-service. De kosten variëren en tal van leveranciers bieden gratis voorrondes. Over het algemeen betaal je elke maand € 10- € 16 – langeafstandsabonnementen bieden doorgaans lagere prijzen.

Category: ExaloVPN

Elke leverancier biedt een alternatief tarief ten koste van de VPN. Over het algemeen verkoopt een organisatie hun VPN-service in bundels van maanden. Zo bieden enkele organisaties drie bundels aan voor een maand, een kwartaal of een half jaar. Sommige bieden aanzienlijk een jarenlange VPN-service.

Bij ExaloVPN kunt u kiezen uit 3 verschillende factureringsintervallen

[supsystic-price-table id=8]

Category: ExaloVPN

Niets. Er is geen nummer om te bellen of te programmeren. Alles wat je doet, is inloggen op de applicatie voor de VPN en je hebt meteen de gecodeerde webgebieden en servers. Een VPN hebben is zo heel gemakkelijk. Zoek de gegevens op de sites van verschillende leveranciers voor meer gegevens over hoe hun specifieke programma werkt. Iedereen is uniek, maar elke VPN doet hetzelfde.

Het enige dat u hoeft te doen, is de ExaloVPN-app op uw mobiele apparaat (iOS of Android) of op uw desktop- of laptopcomputer (Windows of Linux) te installeren. Log vervolgens in met de accountgegevens die we u hebben gemaild en u bent klaar om te gaan.

Het is eigenlijk vrij eenvoudig om ExaloVPN te gebruiken.

Category: ExaloVPN

Er is een breed scala aan leveranciers voor VPN- administraties, en het geheel van leveranciers biedt verschillende administraties en highlights. Bij een VPN-administratie kunnen de kosten, hoogtepunten en snelheden verschillen, maar ze doen allemaal iets vergelijkbaars: je informatie coderen. Het opzetten van een VPN is eenvoudig. Op het terrein van de leverancier, zullen zij een sign-up scherm dat zal begeleiden u door gebruik te maken van uw VPN administratie en hoe te krijgen gedownload en betaald voor op uw pc.

Het enige dat u hoeft te doen, is de ExaloVPN-app op uw mobiele apparaat (iOS of Android) of op uw desktop- of laptopcomputer (Windows of Linux) te installeren. Log vervolgens in met de accountgegevens die we u hebben gemaild en u bent klaar om te gaan.

Het is eigenlijk vrij eenvoudig om ExaloVPN te gebruiken.

Category: ExaloVPN

Een tijdlang was het een adagium dat “als je niet voor een item betaalt, jij het item bent”.

Deze omstandigheid is de afgelopen jaren veranderd en er zijn momenteel in ieder geval verschillende gratis VPN-voordelen die volledig acceptabel zijn. Zelfs deze worden echter op verschillende manieren beperkt, in tegenstelling tot steeds meer premium diensten. We hebben ontdekt dat bescheiden VPN-services tot de best beschikbare behoren. VPN’s met de meest gezochte eigenschappen zijn elke maand te vinden voor minder dan € 5.

Category: ExaloVPN

De twee belangrijkste elementen die spelen, zijn uw afstand tot de VPN-server en hoe de VPN-server is opgesteld. Als u zich associeert met een server bij u in de buurt die niet overbelast is, kunt u op dat moment ongeveer 10 procent van uw basiswebsnelheid verliezen.

Hoe ik mijn VPN-verbinding kan versnellen

 • Maak verbinding met de dichtstbijzijnde server bij uw locatie
 • Probeer een andere poort
 • Probeer een ander protocol
 • Krijg beter internet op uw locatie door van internetprovider te veranderen (indien mogelijk)

We hebben op dit moment duizenden servers in 38 landen. Alle servers hebben een verbindingssnelheid van max. 1000 MBit per seconde. Als u problemen heeft met de internetsnelheid, controleer dan uw locatie en de verbinding aan uw kant.

Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN application for iPhone.
 2. Launch the application utilizing your account credentials.
 3. Tap Quick Connect or pick a server area.
 4. Wait for the service with set up.
 5. You are good to go!
Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN application for Windows.
 2. Launch the application utilizing your account credentials.
 3. Tap Quick Connect or pick a server area.
 4. Wait for the service with set up.
 5. You are good to go!
Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN software for Mac.
 2. Launch the software using your credentials.
 3. Connect to your desired server location.
 4. Now, wait for the connection to establish.
 5. You are all set!
Category: ExaloVPN
 1. Download and install ExaloVPN application for Android.
 2. Launch the application utilizing your login credentials.
 3. Tap Quick Connect or pick a server area.
 4. Wait for the service to set up.
 5. You are good to go!
Category: ExaloVPN

Of course, yes. Nowadays, with the drastic development of technologies, almost each of us use two or more devices, which can connect to the Internet. Therefore, every of your gadgets, connected to the Internet are likely to be exposed lo leaks of your personal information for different unfair purposes of providers.

Trustworthy providers of VPN may suggest you protect all your gadgets using only innovative technologies and encoding systems. All of them can be found in app stores of your personal gadgets both on iPhones and Android-phones.

Category: ExaloVPN

Picking a solid supplier with great hard-working attitude is difficult work all by itself. Due steadiness is unavoidable. In this way, consider:

 • Privacy and Logging – All VPNs guarantee protection and secrecy. Be that as it may, there are approaches to come clean from lies. See beneath for more data on protection and zero logs.
 • Security – The supplier must disclose the innovation used to guarantee your safe perusing. Is OpenVPN upheld? How great is encryption?
 • Cross-stage – If you intend to utilize VPN on different gadgets, work area, and portable, ask into the accessibility of local applications. On the off chance that there is no local application, will you have the option to set up the open-source OpenVPN customer?
 • Simultaneous Connections – what number gadgets do you intend to associate with VPN all the while? Does the supplier permit various synchronous services, and if truly, what number of?
 • Speed – Test, test, and test. Paces, when utilizing a VPN, contrast incredibly and rely upon an assortment of elements – your ISP speed, the area of remote servers, server burden, and then some.
 • Server Coverage – Check if the supplier offers adequate server inclusion in the nation into which you must parody.
 • Tech Support – Is live talk accessible every minute of every day? This is indispensable if you need specialized aptitudes.
 • Free Trial – Sometimes, a concise preliminary is sufficient to see that a VPN does not meet your prerequisites. Numerous suppliers offer free preliminaries (a few hours to a few weeks).
 • Money-back assurance – Many suppliers have no-questions-asked unconditional promise; others apply draconian limitations on their discount arrangements. Continuously read client criticism – a few suppliers overlook such demands even though their ToS guarantee an unshakable discount.

The measures for picking a better than average VPN are many. A few clients need access to Netflix US, and that essential will oversee their decision. The above are only a couple of variables you need to consider before you buy in to anything.

Category: ExaloVPN

To utilize a VPN, you must buy in to a VPN sercvice. Costs vary, and numerous suppliers offer free preliminaries. By and large, you pay €10-€16 every month – long haul subscriptions typically offer lower prices.

Kindly check our VPN-plans, starting from €5.

Category: ExaloVPN

Load More