Wat is een warrantkanarie?

In de VS waren een paar warrants-regelingen die de leverancier verhinderen zijn klanten op de hoogte te stellen van het uitgevoerde warrant. Een beveiligingsmeester Bruce Schneier noemt Warrant Canary een legitieme hack die leveranciers helpt bij het vertellen aan hun klanten.

Een Warrant Canary is een websitepagina die sommige VPN-leveranciers bijhouden om gegevens te verspreiden over dagvaardingen van de wet . Als Warrant Canary routinematig wordt vernieuwd, heeft de leverancier geen dagvaarding gekregen. Anders gezegd, de klanten mogen verwachten dat de leverancier geen dagvaarding heeft gekregen.

Een warrant-kanarie is een terloopse term voor een consistent verspreide uitspraak dat een gespecialiseerde organisatie geen wettige procedure heeft ontvangen waarvan het niet zou kunnen zeggen dat het was verkregen. Wanneer een gespecialiseerde coöperatie een wettige procedure krijgt, treedt de discoursbeperking in werking en wordt de proclamatie van de kanarie geëvacueerd.

Warrant-kanaries krijgen vaak een overzichtsrapport, waarin de procedure wordt vermeld waarvan de gespecialiseerde organisatie vrijuit kan zeggen dat ze de tijdsspanne van een specifiek tijdsbestek heeft doorlopen. De kanarie is een verwijzing naar de kanaries die werden gebruikt om waarschuwingen te geven in kolenmijnen, die vóór de graafmachines verzwakt zouden raken door koolmonoxide-schade, wat waarschuwt voor het risico.