Om welke reden zou een ISP een warrant-kanarie moeten uitdelen?

“Daglicht zou het beste desinfectiemiddel zijn.” – Justitie Louis D. Brandeis.

We bevinden ons in een periode van ongebruikelijke open discussie over de krachten van de dienst om op subtiele wijze gegevens over individuen te verzamelen. De onthullingen over het monsterlijke massaobservatieprogramma van de NSA hebben moeilijke vragen naar voren gebracht over de vraag of deze krachten fundamenteel, legitiem en gevestigd zijn. Mystery-observatie maakt niet alleen misbruik van de veiligheidsbelangen van de recordhouder, maar ook van de discoursbelangen van ISP’s die willen deelnemen aan deze open discussies.