Is het legitiem om een ​​warrant-kanarie uit te hebben?

Er is geen wet die een gespecialiseerde coöperatie verbiedt om alle wettige procedures die ze niet heeft gekregen, openbaar te maken. Het verstikkende verzoek maakt gewoon verbinding nadat de ISP de gesmoorde legitieme procedure heeft gekregen. Evenmin vormt het uitdelen van een gerechtelijk bevel een obstakel voor billijkheid, aangezien het doel is om de juridische procedure niet te schaden , maar eerder om deel te nemen aan een open discussie over de mate van opsporingsdiensten van de overheid.